2.715 gösterim
7,18 viral puan

İşte 'Kürşad' ve 40 çerisinin efsane hikayesi!

Onlar, esaret altındaki bir toplumun egemenlere karsı giriştiği bir isyanın öncüleri,bu uğurda hayatlarını ortaya koyan, saygı duyulacak özgürlük savaşçılarıydı. Yaptıklarıyla,Türk tarihine, Türk Milletine şan katmışlardır…İşte bu kahramanların hikayesi ;
ErenGünay 27.04.2019 saat 12:31
  1. Kürşad ve 40 Çerisi

    Kürşad ve çerilerinin hikayesi eski Çin kaynaklarında da Türk kaynaklarında da hemen hemen aynı şekilde anlatılır,sadece Çin kaynaklarında Kür şad’ın ismi chie-shih-shuai olarak geçmektedir.Yine bazı kaynaklarda Kürşad’la birlikte 40 çeri olarak geçerken,bazı kaynaklarda Kürşat ve 40 çerisi yani ,41 kişi olarak geçer. Kür Şad yedinci yüzyılda yaşamış bir Göktürk prensidir. Asıl adı Şu Tigin’dir. Kür ve şad kelimelerinin birleşmesiyle oluşan Kür şad lakabını son kağan olan amcası Kara Kağan vermiştir. Babası 10.büyük Türk hakanı Çuluk Kağan’dır. 621 yılına gelinceye kadar Göktürkler yapılan savaşlar ve Türk boylarının birleşmeleri sonucu güçlenmiş ve zenginleşmiş,tarihlerinin en parlak dönemlerinden birini yaşımaktaydı.Ancak 621 yılında Çinlilerin komplosu sonunda Çuluk Kağan’ın zehirlenerek öldürülmesiyle büyük Göktürk hakanlığı ciddi bir kriz devresine girer. Çuluk Kağan’ın ölümünden sonra kardeşi Kara Kağan hükümdar olur ve eski Türk gelenekleri gereğince de olsa ölen ağabeyinin Çinli eşi ile evlenmesi ,Türkler arasında huzursuzluğa yol açar.Çünkü Bu zehirleme olayının arkasında Çuluk Kağan’ın bir Çin prensesi olan eşi olan İ-çing hatunun parmağı olduğu iddia edilmektedir.Kara Kağan’ın İ-çing Hatun’la evlenmesi Çinlilerin komplolarının devam etmesini de sağlar. İ-çing Hatun’un entrikaları ve Kara Kağan’ın dirayetsiz politikaları sonucu bazı Türk boylarının Göktürklere başkaldırmaları ve yine o dönemde yaşanan kuraklık ve soğuk sonucu gelen kıtlık yılları halkın yaşamını olumsuz etkilerken, üstüne artan Çin baskısı her şeyi daha da zorlaştırıyordu.Bu gelişmeleri fırsat bilen Çinliler, kuzeye, Türk ülkesine büyük bir ordu gönderdiler .629 yılında yapılan savaşta Kara Kağan yenildi ve 100.000 Türk’le beraber Çinlilere esir düştü.Böylece Doğu Göktürk Devleti yıkılarak Çinlilerin boyunduruğu altına girdi. Kara Kağan’la birlikte binlerce Göktürk Çin’in başkenti Siganfu’ya götürüldüler ve orada kendilerine tahsis edilen bölgede yaşamaya mecbur edildiler.Bu dönem Çin'de 18. imparatorluk hanedanı olan Tang hanedanından 2. imparator Tai-Tsung hüküm sürüyordu.Çin 50 milyon nüfusuyla dünyanın en büyük ülkesiydi ve Kuzey Çin'de boyunduruk altında yaşayan yüz binlerce Türk, her an yok edilmek tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Ancak ihtilal başarılamadı diye Çin boyunduruğu altındaki Türkler hiçbir zaman vazgeçmedi.Bütün Türk illerinde, hiç bir kuvvet tarafından karşı konulmasına imkan olmayan bir özgürlük rüzgarı esmeye başladı.Kür şad ve 40 çerisinin hikayesi ağızdan ağıza yayıldı, efsanelere konu oldu ve tutsak olan Doğu Göktürk halkı arasında milli bilinci uyarıcı bir etki yaptı. Ve sonunda,geçen 43 yılın ardından 682 senesinde İlteriş Kağan ile Bilge Tonyukuk önderliğinde bozkurt başlı sancak tekrar kaldırıldı ve 2. Göktürk Devleti kuruldu.
  • Şu an haberi okuyan: 1 kişi var

  • Toplam Viral: 65 gösterim
  • Toplam Seed: 378 gösterim
  • Toplam Direkt: 2.272 gösterim
  • Viral Puan: 7,18

İlgili Haberler